Case study – Wdrożenie Software Asset Management w SGB-Bank S.A.

Jakie wyzwania spotkały nas podczas realizacji projektu?

Kierownictwo SGB-Bank S.A. w swojej działalności stara się polegać na dobrym zrozumieniu infrastruktury IT, aby móc realizować strategię i założone cele biznesowe. Jednak – podobnie jak wiele zespołów IT – miało trudności z zebraniem i należytym przetwarzaniem informacji z różnych systemów, próbując zrozumieć, jakie zasoby są realnie wdrożone i realnie użytkowane w całej organizacji.

Dostrzeżono potrzebę posiadania dedykowanego rozwiązania do zarządzania zasobami oprogramowania (Software Asset Management). Miało to pomóc:

 • uprościć analizę posiadanego i użytkowanego oprogramowania, zarówno w kontekście zarządzania środowiskiem IT jak i odnowień kontraktów licencyjnych,
 • określić faktyczne zapotrzebowanie na licencje dla bieżącej konfiguracji.

Korzyści ze współpracy dla naszego Klienta:

Bazując na danych dostarczanych przez Certero oraz doświadczeniu Advatech mogliśmy wprowadzić wiele zmian i udoskonaleń w naszej organizacji. Należą do nich procesy:

 • Utrzymywania kompletności i jakości inwentaryzacji
 • Wprowadzania danych z dokumentacji o posiadanych licencjach
 • Interpretacji danych inwentaryzacyjnych z wykorzystaniem raportów, wykresów, alertów
 • Okresowego tworzenia bilansów
 • Symulacji zmian w sposobie korzystania z oprogramowania

Co zyskaliśmy po wdrożeniu projektu SAM?

 • Zdolność oceny kompletności i zasadności wsparcia technicznego dla oprogramowania
 • Dane do odnowień umów ramowych
 • Dane dla optymalizacji i modernizacji
 • Możliwość oceny zapotrzebowania na licencje w nowych projektach
 • Dane do tworzenia budżetów
 • Dane audytowe

Ww. zmiany usprawniły proces zarządzania zasobami oprogramowania w rezultacie realizując cel naszej inwestycji w Certero, tj. znaczne oszczędności finansowe.

Jakie aspekty współpracy wpłynęły na zadowolenie klienta?

 • System Certero jest w 100% zaprojektowany, aby realizować wszystkie wyzwania związane z nowoczesnym
 • Software Asset Management Możliwość wykorzystania danych z systemu Certero w innych zastosowaniach:
 • Monitorowanie postępów różnych prac administracyjnych, jak np.: migracji systemów operacyjnych, instalacji oprogramowania czy uaktualnień
 • Certero to źródło danych do CMDB * Współpraca z integratorem zwłaszcza kompetencje, terminowość i responsywność

Informacje o SGB-Bank S.A.:

Założony przez Banki Spółdzielcze SGB-Bank S.A. działa od 1990 roku i pełni funkcję banku zrzeszającego w Spółdzielczej Grupie Bankowej.
W jej skład wchodzą ponadto 192 Banki Spółdzielcze z województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i lubuskiego.

Spółdzielcza Grupa Bankowa zatrudnia ok. 12 000 pracowników i obsługuje ponad 1,5 mln klientów.

Strategicznym celem SGB-Banku S.A. jest stworzenie nowoczesnej grupy bankowej, dysponującej najnowocześniejszymi technologiami, konkurencyjnej wobec banków komercyjnych i funkcjonującej w oparciu o trwałą i aktywną współpracę z Bankami Spółdzielczymi SGB.

Opinia Dyrektora Departamentu Informatyki w SGB-Banku S.A.

„Po prawie roku od zakończenia wdrożenia systemu Certero mogę stwierdzić, że wybór Certero i Advatech to była właściwa decyzja. Dane dostarczane przez system Certero są kompletne i zawsze aktualne, dzięki temu stanowią podstawę do decyzji związanych z zarządzaniem licencjami. System Certero wraz z wprowadzonymi procesami SAM pozwalają racjonalnie planować zakupy i oszczędnie gospodarować licencjami w ramach rozwoju naszego Banku.” Piotr Mazur, Dyrektor Departamentu Informatyki w SGB-Banku S.A.