Integracja Ivanti Neurons for ITAM i Device42

[PL]

Z przyjemnością przedstawiamy naszą najnowszą innowację: konektor między systemem wykrywania zasobów Device42 a Ivanti Neurons for ITAM/ITSM. Ta integracja została zaprojektowana w celu usprawnienia operacji IT, poprawy zarządzania zasobami i zwiększenia możliwości zarządzania usługami.

Kluczowe funkcje konektora:

  • Automatyczne wykrywanie zasobów: Wykorzystaj niezawodną funkcję wykrywania Device42 do automatycznego wykrywania i katalogowania wszystkich zasobów IT w sieci.
  •  Synchronizacja danych w czasie rzeczywistym: Upewnij się, że informacje o zasobach są zawsze aktualne w Ivanti  Neurons for ITAM/ITSM dzięki synchronizacji danych 
  • Większa dokładność: Zminimalizuj ręczne wprowadzanie danych i zredukuj liczbę błędów, zapewniając dokładność i wiarygodność baz zasobów.
  • Ulepszone zarządzanie usługami: Zapewnij swojemu zespołowi IT kompleksowy wgląd w infrastrukturę IT, ułatwiając lepsze zarządzanie incydentami, problemami i zmianami.
  • Przyjazny dla użytkownika interfejs: Wykorzystaj płynny i intuicyjny proces integracji, z łatwymi w użyciu narzędziami do konfiguracji i zarządzania.

[EN]

We are thrilled to introduce our latest innovation: a seamless connector between Device42’s discovery feature and Ivanti  Neurons for ITAM/ITSM. This powerful integration is designed to streamline your IT operations, enhance asset management, and elevate your service management capabilities.

Key Features of the Connector:

  • Automated Asset Discovery: Leverage Device42’s robust discovery feature to automatically detect and catalog all IT assets within your network.
  • Real-Time Data Synchronization: Ensure your asset information is always up-to-date in Ivanti  Neurons for ITAM/ITSM with real-time data synchronization.
  • Improved Accuracy: Minimize manual data entry and reduce errors, ensuring that your asset records are accurate and reliable.
  • Enhanced Service Management: Empower your IT team with comprehensive visibility into your IT infrastructure, facilitating better incident, problem, and change management.
  • User-Friendly Interface: Enjoy a seamless and intuitive integration process, with easy-to-use tools for configuration and management.