Nawiązaliśmy współpracę z firmą Snow Software

Produkty Snow Software zmieniają sposób w jaki organizacje rozumieją użycie technologii i jak nią zarządzają. Platforma  dostarczana przez Snow Software zapewnia kompleksowy i kontekstowy wgląd w oprogramowanie, SaaS, sprzęt i chmurę. Dzięki rozwiązaniom Snow Software, menedżerowie IT mogą skutecznie optymalizować zasoby, zwiększać wydajność i poprawiać efektywność operacyjną. Rozwiązanie Snow zajmuje od wielu lat czołowe miejsce w  „Gartner Magic Quadrants” w obszarze Software Asset Management. 

Dzięki usługom Advatech i przy wsparciu Snow Software nasi klienci zyskają:

✔ Przejrzystość całego środowiska IT – tego co jest na miejscu i w chmurze
✔ Optymalizację kosztów – maksymalizację zwrotu z inwestycji w hardware i software
✔ Kontrolę nad środowiskiem chmurowym i aplikacjami SaaS
✔ Ograniczenie ryzyka związanego z audytami producentów
✔ Poprawę jakości danych w systemach ITSM

Ponadto Snow Software umożliwia każdej organizacji:

✔ Uzyskanie jednego źródła prawdy o posiadanym środowisku (sprzęt, oprogramowanie, licencje, umowy, cloud)  (100% visibility),
✔ Dokładny pomiar wykorzystywanych licencji w stosunku do posiadanych (license compliance),
✔Zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku potencjalnych audytów producentów oprogramowania (audit ready & audit defense),
✔ Usprawnienie procesów zarządzania środowiskiem minimalizujących zagrożenia finansowe (no „Shadow IT”),
✔ Optymalizację posiadanych licencji i oprogramowania, dzięki czemu zaoszczędzone środki mogą być wykorzystane  na inne cele i projekty (license optimization),
✔ Optymalizację istniejących umów na utrzymanie środowiska (license optimization),
✔ Osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie posiadanych zasobów sprzętowych i programowanych (software and hardware optimization),
✔ Osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie platform cloud zarówno private & public (software and hardware optimization),
✔ Optymalizację pracy działów IT oraz przygotowania do audytu (asset optimization),
✔ Wsparcie procesów bezpieczeństwa infrastruktury (security support).

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do nas 👇

Jacek Konaszczuk
Kierownik Działu ESM
jkonaszczuk@advatech.pl
+48 532 664 396