Nawiązaliśmy współpracę z firmą Device42

Z radością ogłaszamy nawiązanie współpracy partnerskiej z firmą Device42, liderem globalnego rynku w zakresie zarządzania zasobami IT, mapowania zależności aplikacji oraz CMDB 🚀

Wierzymy, że dzięki połączeniu świetnego produktu z naszym wdrożeniowym doświadczeniem będziemy w stanie zapewnić naszym klientom nowoczesne, funkcjonalne, łatwe w użyciu i efektywne kosztowo rozwiązanie, umożliwiające zespołom IT szybsze rozwiązywanie incydentów i poprawę ogólnej widoczności środowisk IT.

A dziś w naszej centrali we Wrocławiu gościmy Rafe Pfitzman, Director of Strategic Alliances, Device42🤝

________________________________________________________________________________
[EN] We are thrilled to announce a partnership between Device42 and Advatech. Device42 is a global leader in area of IT asset management, application dependency mapping and CMDB. We believe that combining a great product with Advatech’s implementation and integration experience will create synergy giving additional value to our customers. 

Through this collaboration, we will be able to provide our customers with a modern, functional, easy-to-use and cost-effective solution, enabling IT teams to resolve incidents faster and improve the overall visibility of IT environments in both on-premises and cloud environments.

And today at our headquarters in Wroclaw we host Rafe Pfitzman, Director of Strategic Alliances, Device42🤝.